ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

หวยดาวโจนยกเลิกโพยค่ะ


หวยดาวโจนปิดรับค่ะ เนื่องจากวันที่4/7/60 ตลาดปิดไวค่ะ ยกเลิกโพยทั้งหมดค่ะ คืนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ